Freeze Trà Xanh

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Trà Thạch Đào HL

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Thạch Khoai Dẻo

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Thạch Củ Năng

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Sữa tươi trân châu đường đen

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Trân châu đường đen

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Thạch matcha

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Trà Đào Cam Sả

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Jelly chanh dây

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết

Thạch nhân phomai vị cà phê

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị Chọn vào ảnh nguyên liệu để xem giá và mua... Xem chi tiết